GTT bünyesinde çalışan herkesin, sağlık ve güvenliğinin yanı sıra, doğal çevreninde korunmasının işin başarıya ulaşmasının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Yaptığımız bazı işlerin; çalışanımıza, bizimle çalışan yüklenici firmalara, ziyaretçilerimize ve doğal çevreye zarar verebileceğinin farkındayız. Oluşabilecek bu tür potansiyel tehlikeleri önceden tespit edip uygun tedbirlerle bunları önlemek zorunluluğumuzun her zaman bilincindeyiz.

Yukarıdaki politikamız gereği ;

  • Yaptığımız işlerde sürekli olarak yasalara, talimatlara ve çalışma izinlerine saygı gösteririz.
  • İş kazalarından kaynaklanan yaralanmayı,mesleki hastalık riski ve doğal çevreye verilebilecek zararı sıfıra indirmeyi, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve atıkları en aza indirmeyi hedefleriz.
  • İş emniyeti,mesleki hastalık ve doğal çevreyi koruma konularında sürekli bilgi aktarımı ve eğitimi sağlarız.
  • Oluşabilecek acil durumları planlamak için mahalli idarelerle sürekli işbirliği yaparız.
  • Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek daima geliştiririz.