• Tüm yaralanmalar ve mesleki hastalıklar önlenebilir.
  • Her çalışan; yaralanma ve hastalıkları önlemek ile çevreyi korumaktan doğrudan sorumludur.
  • Emniyet, işin en önemli parçasıdır. Çalışanların tümü emniyetli çalışmaktan sorumludur.
  • SEÇ eğitimleri; çevreye saygılı iş ortamının yaratılmasının ve emniyetin en önemli parçasıdır.
  • SEÇ sisteminin iş sahasında uygulanıp uygulanmadığı sürekli kontrol edilir.
  • Emniyetle ilgili olabilecek riskler hemen tespit edilip, gerekli düzeltmeler anında yapılır.
  • Tüm yaralanmalar,potansiyel riskler ve emniyetsiz durumlar titizlikle araştırılır ve raporlanır.
  • SEÇ programının başarıya ulaşmasının en kritik elemanı İNSAN’DIR.